Na přání zákazníků zajišťujeme dodávky tvarových výpalků z plechu, a to buď dělením kyslíko-acetylénovým plamenem, proudem plazmy či laserovými paprsky (dle požadované přesnosti a požadavků na kvalitu opracování). Toleranční pole lze garantovat až do rozměrů ± 0,3 mm.

Pálení se provádí na přesných pálících CNC centrech. Technologie výroby umožňuje dosažení precizních tvarů výpalků s čistým a hladkým povrchem. Vstupním materiálem pro výrobu tvarových výpalků jsou předvším plechy z nelegovaných a legovaných konstrukčních ocelí, z kotlových ocelí a z ocelí ke zušlechťování.

Pálení tvarů je operací předcházející svařování a pozitivně ovlivňuje náklady na výrobu svařenců. Nejmenší průměr vypalovaného otvoru je 20 mm, obecně minimálně dvojnásobek tloušťky plechu. Využívání tvarových výpalků má pozitivní dopad na výrobní a odbytové kapacity provozů, nemluvě o ekologické výhodnosti (odpadá část starostí s kovovým odpadem).

  KENOX spol. s r.o., Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1, Office: Nerudova 198, 500 02 Hradec Králové, tel. 498 501 101, info@kenox.cz
For English website click here.